FACILITATOR

IN VERBINDING MET DE OMGEVING WORDEN NIEUWE INZICHTEN ONTWIKKELD
WERKEN WE AAN NIEUWE PERSPECTIEVEN, LEGGEN WE NIEUWE VERBINDINGEN EN VERBETEREN WE BESTAANDE WERKPROCESSEN

JARENLANGE MANAGEMENT en TEAMBUILDING ERVARING IN DE PROFIT EN NOT FOR PROFIT
Professional in strategisch management, marketing en communicatie, lobby, cluster management, praktijkgericht onderzoek en innovatie. Mijn kracht is om mensen, teams en organisaties in hun kracht te zetten. Ik ben een inspirator and team builder, creatief en met een scherp oog voor het beoogde resultaat. 

VERANDERINGSPRINCIPES
Diverse werksessies en bijeenkomsten vanuit divers perspectief worden ontwikkeld: ontwerpend testend; vaststellend en inspirerend; beïnvloedend en overredend; evaluerend en toewijzend; verbeterend en ondernemend, oproepen en faciliterend.