FACILITATOR

IN VERBINDING MET DE OMGEVING WORDEN NIEUWE INZICHTEN ONTWIKKELD
WERKEN WE AAN NIEUWE PERSPECTIEVEN, LEGGEN WE NIEUWE VERBINDINGEN EN VERBETEREN WE BESTAANDE WERKPROCESSEN

JARENLANGE ERVARING IN DE PROFIT EN NOT FOR PROFIT
Professional op het gebied van marketing en communicatie, lobby, clustermanagement, accountmanagement, praktijkgericht onderzoek en innovatie. Ik kan makkelijk mensen, teams en organisaties met diverse achtergronden
qua cultuur, type professionals en kennisgebieden met elkaar verbinden.

AAN DE HAND VAN ZES VERANDERINGSPRINCIPES
Worden werksessies en bijeenkomsten ontwikkelt en begeleidt: ontwerpend testend; vaststellend en inspirerend; beïnvloedend en overredend; evaluerend en toewijzend; verbeterend en ondernemend, oproepen en faciliterend.